Vitaliserare

Artikelnummer: 20070010
Pris:

738 


Smörjställevitaliseraren", öppnar "igensatta" smörjställen.

När fettet inte kommer igenom smörjnippeln tror många att detta beror på en igenkorkad smörjnippel.

Ofta är problemet att fettet har "stelnat" i smörjstället. Genom att använda "SMÖRJSTÄLLEVITALISERARE" kan du tvinga in tunn olja in i smörjstället, vilken löser upp gammalt, hårt fett och tillåter nytt fett att komma in.

Fyll vitaliseraren med tunn olja och tryck den mot smörjstället och slå till med en hammare på vitaliseraren.